Diabetes Mellitus ve Oksidatif Stres

  • Sedanur Macit Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, serbest radikaller, oksidatif stres

Öz

Diabetes mellitus hastalığının ve komplikasyonlarının gelişiminde oksidatif stres önemli bir rol oynamaktadır. Diabetes mellitusta uzun dönem hiperglisemiye maruz kalma oksidatif stresin oluşumuna neden olur. Polyol yolu, ileri glikasyon son ürünleri (AGE) üretimi, glukozun oto-oksidasyonu, artmış protein kinaz C aktivitesi ve heksozamin yolu hiperglisemi kaynaklı serbest radikal üretimine neden olan başlıca mekanizmalardır. Nikotinamid adenin dinükleotit oksidaz enzim aktivitesindeki artış da oksidatif stres gelişimini etkilemektedir. Diabetes mellitusta antioksidan sistemde de değişiklikler görülmektedir. Diabetes mellitusta glutatyon, süperoksit dismutaz, katalaz gibi çeşitli antioksidan parametrelerde görülen azalmalar oksidatif hasarı hızlandırır ve çeşitli komplikasyonların görülmesine neden olur. Bu derleme yazıda diabetes mellitusta görülen oksidatif stres ve nedenleri özetlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Macit S, Akbulut G. Diabetes Mellitus ve Oksidatif Stres. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2015 [a.yer 01 Mart 2021];43(1):59-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/126
Makale Türü
Derleme