Kistik Fibrozisli Hastalarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Saptanması

  • Hatice Akbıyık Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
  • Nagehan Emiralioğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
  • Gülden Köksal Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep
  • Elmas Ebru Güneş Yalçın Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
  • Deniz Doğru Ersöz Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
  • Hayriye Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
  • Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, malnütrisyon, beslenme durumu

Öz

Amaç: Kistik fibrozisli hastalarda malnütrisyon ve beslenme durumunun saptanmasıdır. Bireyler ve Yöntem: Kistik fibrozis tanısı ile izlenen 2-20 yaş arası 166 hastanın 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı BEBIS 7.2 programı, yaşa göre ağırlık (WAZ), yaşa göre boy (HAZ), boya göre ağırlık (WHZ) ve yaşa göre beden kütle indeksi (BKIZ) Z skorları WHO Anthro ve Anthro Plus programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların %10.1’inin WAZ, malnütrisyon olarak değerlendirilen -2SD’nin altında, %21.0’inin HAZ, bodur olarak tanımlanan -2SD’nin altındadır. Hastaların %25.3’ü sadece oral olarak normal besinler tüketmekte, %74.7’si ise oral besinlere ek olarak oral enteral ürün kullanmaktadır. Hastaların %41’inin sabah öğününü atladığı, en fazla atlanan öğünün her yaş grubunda sabah öğünü olduğu bulunmuştur. Hastaların %67’sinin RDA’ya göre önerilen günlük enerji alımı yetersiz (<%120), %69.5’inin protein, %68.2’sinin karbonhidrat ve %68.9’unun yağ alımlarının yetersiz olduğu bulunmuştur. Hastaların enteral ürün ve besin alımı birlikte değerlendirildiğinde, %98.1’inin A vitamini, %100’ünün E vitamini, %82.3’ünün K vitamini, %81’inin folik asit alımı %55.4’ünün niasin ve %50.6’sının C vitamini alımlarının, %66.4’ünün kalsiyum, %44.5’inin demir ve %13.4’ünün çinko alımlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca hastaların %25.4’ünün standart tedavi dışında bir hekim veya diyetisyenin önerisi olmadan besin desteği veya ürün kullandığı ve en yaygın kullanılan besin desteğinin omega-3 şurup (%9.0) olduğu saptanmıştır. Sonuç: Kistik fibrozisli hastalarda enerji dengesizliği, malabsorpsiyon, artmış metabolik hız nedeniyle malnütrisyon riski yüksektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Akbıyık H, Özel HG, Emiralioğlu N, Köksal G, Güneş Yalçın EE, Doğru Ersöz D, Uğur Özçelik H, Kiper N. Kistik Fibrozisli Hastalarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2015 [a.yer 01 Mart 2021];43(1):43-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/124
Makale Türü
Araştırma