Hastane Beslenme Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta kalite, hasta memnuniyeti, beslenme hizmetleri

Öz

Sağlık hizmetlerinde kalite şartlarının en önemlilerinden biri hasta memnuniyetinin sağlanmasıdır. Hasta memnuniyeti birçok etmenden etkilenebilmektedir. Hastanelerde yatan hastalara verilen beslenme hizmetleri hasta memnuniyetindeki en önemli bileşenlerden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, hastaların hastane beslenme hizmetlerinden memnuniyet durumunun değerlendirildiği çalışmalar derlenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda hastane beslenme hizmetleri, besin kalitesi, menü kalitesi, yemek servis kalitesi, personel hizmet kalitesi, atmosfer kalitesi ve diyetisyen ilgisi alt boyutları altında incelenmiştir. Yatan hastaların beslenme hizmetlerinden memnuniyetini etkileyen etmenler daha çok besin kalitesi ve menü kalitesi alt boyutlarında bulunmaktadır. Hastane beslenme hizmetlerine duyulan memnuniyeti arttırmak için alt boyutlarının tümünü kapsayan bir kılavuz geliştirilmesi sektöre önemli bir kazanç sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bıyıklı AE, Bilici S. Hastane Beslenme Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2019 [a.yer 20 Ekim 2020];47(1):91-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1205
Makale Türü
Derleme