Çölyak Olmayan Gluten Duyarlılığı

Anahtar Kelimeler: Gluten, gluten hassasiyeti, buğday, çölyak hastalığı

Öz

Çölyak olmayan gluten duyarlılığı, son birkaç yılda, bilim topluluğu tarafından büyük ilgi görmektedir. Çölyak hastalığı veya buğday alerjisinin tanı kriterlerine uymayan hastaların gluteni diyetten çıkarması ile yanıt veren gastrointestinal veya ekstraintestinal semptomlarla karakterizedir. İrritabl Bağırsak Sendromu ile benzer belirgin belirtiler vermektedir. Prevalansın çölyak hastalığından biraz daha yaygın olduğu belirtilmiştir. Çoğunlukla yetişkinlerde, özellikle 30-50 yaş grubunda ve ağırlıklı kadın cinsiyetinde sık görülmekle birlikte pediatrik hastalarda da bildirilmiştir. Çölyak olmayan gluten duyarlılığı hastalarına glutensiz diyet tedavisi tavsiye edilmektedir ancak hastaları etkileyen gluten miktarı bireylere göre farklılık göstermektedir. Hastaların büyük bir kısmında glutensiz diyet tedavisi sonrasında semptomlar ortadan kalkmaktadır. Bu makalede çölyak olmayan gluten duyarlılığı konusundaki güncel bilgiler gözden geçirilmiş, çölyak hastalığı ile farklılıklarına değinilmiş ve bu yeni durumun patofizyolojisi konusunda olası mekanizmalardan bahsedilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Sürmeli N, Karabudak E. Çölyak Olmayan Gluten Duyarlılığı. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2019 [a.yer 22 Eylül 2020];47(1):66-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1202
Makale Türü
Derleme