Çocuk Çölyak Hastalarında Glutensiz Diyet ve Mikrobiyota Odaklı Tedavilerin İntestinal Mikrobiyotaya Etkisi

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, mikrobiyota, glutensiz diyet, çocuk

Öz

Çölyak hastalığı genetik yatkınlığı bulunan bireylerde gluten tüketimini izleyen dönemde ciddi gastrointestinal veya ekstraintestinal sistem bozuklukları ile seyreden ince bağırsağın bir hastalığıdır. Hastalığın patogenezinde genetik etmenlerin yanı sıra çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Son yıllarda intestinal mikrobiyotadaki değişimlerin çölyak hastalığının patogenezindeki yeri gösterilmeye ve potansiyel girişimsel olmayan tedaviler için ipuçları sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar çölyağın aktif ve tedavi altındaki dönemlerinde mikrobiyota değişimleri olduğunu göstermektedir. Ancak, çölyağın tedavisinde kullanılan glutensiz diyetlerin de bu değişimlere katkıda bulunduğuna dair araştırmalar mevcuttur. Dolayısıyla, intestinal mikrobiyotanın modülasyonunda konakçı, diyet ve immün sistem etkileşimlerinin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu derleme ile çocuk çölyak hastalarında glutensiz diyet ve mikrobiyota odaklı tedavilerin intestinal mikrobiyotaya etkisi incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-08-29
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ertaş-Öztürk Y, Karabudak E. Çocuk Çölyak Hastalarında Glutensiz Diyet ve Mikrobiyota Odaklı Tedavilerin İntestinal Mikrobiyotaya Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 29 Ağustos 2019 [a.yer 11 Ağustos 2020];47(2):93-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1190
Makale Türü
Derleme