Premenopozal Meme Kanserli Kadınlarda Bazı Risk Etmenlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması

Yazarlar

  • Aylin Açıkgöz Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Emine Yıldız Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa, KKTC

Anahtar Kelimeler:

Meme kanseri, risk etmenleri, vaka-kontrol çalışması

Özet

Amaç: Bu çalışma premenapozal kadınlarda bazı meme kanseri risk etmenlerinin araştırılması amacıyla planlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Kasım 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’ne başvuran, premenopozal, meme kanseri tanısını yeni almış, opere olmuş veya olmamış, 25-50 yaş aralığında, 70 kadın birey ile yaş, cinsiyet ve menopozal durumları eşleştirilmiş, eşit sayıda yetişkin sağlıklı kadın birey ile yürütülmüştür. Bulgular: İlk doğumunu 20 yaşından önce yapan bireylerin, 30 yaşından sonra doğum yapanlara göre hastalık riskinin %81 oranında daha düşük olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde ilk doğum yaşındaki her bir birimlik azalmanın meme kanseri riskini yaklaşık olarak %8 oranında azalttığı da belirlenmiştir. Emzirme durumunun meme kanseri riski ile ilişkili olduğu ve emzirmeyen bireylerin, emziren bireylerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde 2.2 kat meme kanseri risklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan bireylerin kümülatif sigara içiciliği incelendiğinde, hasta grubunun, kontrol grubuna göre daha yüksek tüketim gösterdiği saptanmıştır. Sonuç: Değiştirebilir risk etmenleri göz önünde bulundurularak, risk gruplarının belirlenmesi ile meme kanseri insidansında azalma sağlayan önleme stratejilerine katkı sağlanabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Açıkgöz A, Yıldız E. Premenopozal Meme Kanserli Kadınlarda Bazı Risk Etmenlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması. Bes Diy Derg [Internet]. 23 Aralık 2016 [a.yer 15 Temmuz 2024];44(3):220-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/103

Sayı

Bölüm

Araştırma