Beslenme ve İmmünite

  • Suat Çağlayan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Kliniği Asistanı
Anahtar Kelimeler: Beslenme

Öz

Beslenme bozukluklarında immün sistemin durumu gözden geçirildi. Organizmanın gereksinme duyduğu hemen hemen her besin öğesinin eksikliğinde immün sistemde çeşitli derecelerde bozukluk olabileceği ve bununda organizmanın korunma eyleminde boşluklar yaratabileceği görülmektedir Bu açıdan bakıldığından, sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda çocuk enfeksiyon ve ölümlerinin yüksek oluşunu çevre sağlığı koşullannın yetersizliği kadar immün sistemin bozulması ilede açıklamak olasılığı belirmektedir. Özellikle yenidoğan çağında oluşacak protein eksikliğinin immün fonksiyonları ileri derecede bozabilmesi geri kalmış toplumların bir simgesi gibi kabul edilen bu tür malnütrisyon, gelişmekte olan bir organizmada büyük korunma sorunları yaratabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1977-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çağlayan S. Beslenme ve İmmünite. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1977 [a.yer 06 Mart 2021];6(1):69-105. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/979
Makale Türü
Makale