A Vitamini Tüketimi ile Trahom Arasındaki Etkileşimler

Yazarlar

  • Perran Toksöz Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Ayşe Baysal Beslenme ve Diyet Dergisi

Anahtar Kelimeler:

a vitamini

Özet

Bu araştırma, A vitamini tüketimi üe trahom arasında nasıl bir ilişki olabileceğini saptamak amacıyla trahom yaygınlığının en düşük olduğu Kasımlı köyü ile yaygınlığın en yüksek olduğu Darköprü köylerinde yürütülmüştür. Araştırma sonuçları, yiyecek tük s t iminin mevsim değişmelerine bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Mevsimler arası ortalama yiyecek tüketimi Kasımlı köyünde daha yüksektir. İncelenen gruplarda A vitamini ile C vitamini dışında kalan besin ögrleri ve enerji tüketimi yeterli düzeydedir. A vitamini tüketimi Dar köprü köyün’de diğer gruba göre önemli derecede yetersiz bulunmuştur. Trahom etkenleri bakımmdan aynı koşullara sahip bulunan iki köy toplumunda A vitamini tüketiminin ayrıcalık göstermesi trahom oluşumunda yetersiz A vitamini tüketiminin etken olabileceğini göstermektedir. Trahom tedavisi ile birlikte, A vitamini verilen grupta hastalığın iyileşme oranı % 60.0, A vitamini verilmeyip yalnız ilaç tedavisi yapılanlarda % 34.6 olarak bulunmuştur. Buna göre trahom tedavisinde ilaçla birlikte vitamin A verilmesinin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1977-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Toksöz P, Baysal A. A Vitamini Tüketimi ile Trahom Arasındaki Etkileşimler. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1977 [a.yer 10 Ağustos 2022];6(1):52-68. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/978

Sayı

Bölüm

Makale