Tıp Doktorlarının Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

  • Özfer Özçelik Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dalı
  • Metin Saip Sürücüoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: tıp doktoru, beslenme bilgisi

Öz

Bu araştırma; tıp doktorlarının beslenme bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 300 kişi (168 erkek, 132 kadın) üzerinde yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; uzmanlığı olan doktorların oranı %43.67; 30 ve altı yaş grubunda olan doktorların oranı ise %48.67’dir. Doktorların %5.33tüniin “iyi”, %82.34’üniin “orta”, % 12.33’ünüm “yetersiz” beslenme bilgi düzeyinde oldukları belirlenmiştir. Doktorların beslenme bilgi düzeylerine uzmanlığın önemli etkisi olduğu bulunmuştur (p< 0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özçelik Özfer, Sürücüoğlu MS. Tıp Doktorlarının Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 1 [a.yer 28 Şubat 2021];29(1):11-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/967
Makale Türü
Makale