Farklı Yaş Grubundaki Kadınlarda Premenstrual Sendrom Varlığı ve Beslenme Durumu ile İlişkisi

Yazarlar

  • Kübra Işgın Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gözde Ede Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Zehra Büyüktuncer Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Premenstrual sendrom, beslenme durumu, yaş, sosyal çevre

Özet

Amaç: Bu çalışmada, yaş ile birlikte değişen sosyal çevrenin premenstrual sendrom açısından risk oluşturabileceği düşünülen beslenme durumu ile premenstrual sendrom varlığı/şiddetine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya yurtta kalan 250 üniversite öğrencisi ile lisede öğrenimine devam eden ve ailesiyle yaşayan 200 kız öğrenci dahil edilmiştir. Premenstrual sendrom tanısı üst üste iki ay uygulanan Premenstrual Sendrom Ölçeği-2006 ile konulmuştur. Premenstrual sendrom tanısı alan ve almayan tüm katılımcıların sosyodemografik özellikleri ile 24-saatlik besin tüketim kayıtları kaydedilmiş, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bulgular: Lise öğrencilerinde premenstrual sendrom %59.0, üniversite öğrencilerinde ise %63.6 olarak belirlenmiştir (p<0.05). Çalışmada premenstrual sendrom olan ve olmayan bireylerin yaşları benzer bulunmuştur. İki grup arasında prevalans açısından önemli bir fark gözlenmesi, beslenme alışkanlıkları gibi sosyal çevreye bağlı değişikliklerin premenstrual sendrom üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Beklenildiği gibi prevalansın fazla gözlendiği grup olan üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom üzerinde olumsuz etkide bulunduğu bilinen toplam yağ, doymuş yağ asidi, kolesterol ve protein alımlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hem premenstrual sendromun önlenmesi, hem de bu durumun eşlik ettiği semptomların şiddetinin hafifletilmesi açısından sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması önem taşımaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-07-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Işgın K, Ede G, Büyüktuncer Z. Farklı Yaş Grubundaki Kadınlarda Premenstrual Sendrom Varlığı ve Beslenme Durumu ile İlişkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Temmuz 2016 [a.yer 03 Mart 2024];44(2):114-21. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/90

Sayı

Bölüm

Araştırma