İzmir İli Bornova İlçesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Düzeyleri Farklı Olan Ailelerinde Ekmek Tüketimi, Atımı ve Artan Ekmeklerin Değerlendirilme Durumları Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • İnci Yılmaz H. U. Beslenme ve Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Öğrencisi
  • Sevinç Yücecan H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

izmir

Özet

İzmir İli Bornova İlçesinin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri farklı üç bölgesinden seçilen 400 ailenin ekmek tüketimi, atımı ve artan ekmeklerin değerlendirilme şekilleri saptanmıştır. Bu araştırmada sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan ailelerde tüketici ünite başına günlük satm alınan, tüketilen ve atılan ekmek miktarları değişmektedir. Düşük, orta ve yüksek gelirli ailelerde satın alınan ekmek miktarı sırayla 421, 373, 374 gram; tüketilen ekmek, 393, 334, 325 gram; atılan ekmek 28, 39, 49 gram olarak belirlenmiştir. Aileler artan ekmeklerini çeşitli şekillerde değerlendirmektedir. Geliri az olan aileler artan ekmeklerini daha çok papara, ekmek tatlısı gibi çeşitli yemeklerde kullanarak değerlendirmektedirler. Gelir düzeyi yükseldikçe ekmeği çöpe atma, hayvan yemi olarak kullanma ve fakire verme oranı da artmaktadır. Değerlendirme şekli açısından düşük, orta ve yüksek gelirli aileler arasındaki ilişki 0.05 eşiğinde önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1983-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yılmaz İnci, Yücecan S. İzmir İli Bornova İlçesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Düzeyleri Farklı Olan Ailelerinde Ekmek Tüketimi, Atımı ve Artan Ekmeklerin Değerlendirilme Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1983 [a.yer 07 Ekim 2022];12:83-98. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/886

Sayı

Bölüm

Makale