Piyasada Satılan Çeşitli Sütlerin Protein Değerlerinin Saptanması

Yazarlar

  • Ayşe Ünlü H. Ü. Hastanesi Tedavi Diyetisyeni
  • İmran Özalp H.Ü. Çocuk Sağlığı Enst. Temel Pediatrik Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı.

Anahtar Kelimeler:

süt

Özet

Sütün insan beslenmesindeki yeri ve önemi ortaya çıktığından bu yana bazı üretici ve satıcılar aşırı kazanç amacıyla bileşimini değiştirecek çeşitli yollar bulmuşlardır. Bu da süt ve mamullerinde kalite kontrolünün önemini bir kat daha arttırmıştır. Bu nedenlerle araştırmada piyasada satılan çeşitli sütlerden örnekler alınmış ve protein tayinleri yapılarak değişik sütlerin idealde olması gerekli protein değerlerini saptıracak değişikliklerin yapılıp yapılmadığım ve bunun ne oranda söz konusu olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda aseptik ambalajlı Mis Süt, Pınar Süt ve A.O.Ç. pastörize şişe sülünün protein değerleri standartlara uygun bulunmuştur. Buna karşın A.O.Ç. pastörize güğüm sütünün protein değeri standartlardan düşük bulunmuştur. On ayrı semtten alınan açık sokak sütlerinin 7’sinin standartlara uygun ve standartların üstünde değerler vermesi sevindirici olmakla beraber, diğer üç semtteki sütün • düşük değerler vermesi bazı kuşkulan akla getirebilir. Hem brusellozis gibi bazı hastalıkların yayılmasına neden olmaları, hem dc içeriklerinin kontrolü çok zor olduğu için sokak sütçülüğünün kaldırılması, toplumumuzun geniş çapta, pastörize edilmiş ve uygun şekilde dağıtımı yapılan sütten faydalanmasını sağlamak için gerekli hamlelerin en kısa sürede yapılması arzu edilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1983-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ünlü A, Özalp İmran. Piyasada Satılan Çeşitli Sütlerin Protein Değerlerinin Saptanması. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1983 [a.yer 07 Ekim 2022];12:33-42. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/882

Sayı

Bölüm

Makale