Karbonhidrat Kaynağı Olan Değişik Besinlerin (Patates, Ekmek, Pirinç, Kurubaklagil) Yetişkin Diabetes Mellituslu Hastalarda Kan Şekerine Etk isi

Yazarlar

  • Seyit M. Mercanlıgil H. Ü. Hastaneleri Tedavici Diyet Uzmanı
  • Sevim Keçecioğlu H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Ayşe Baysal H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Karbonhidrat

Özet

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Büyük Hastane servislerinde izlenen gönüllü, insülin kullanmayan yetişkin 11 hasta ve 11 gağlıklı birey üzerinde yapılan bu çalışmada çeşitli karbonhidrat türlerinin kan glikoz düzeyine etkisi araştırılmış tır. Diabetik hastalara üçer gün süreyle patates, ekmek, pirinç ve kurubaklagilîerin (kuru fasulye, nohut, barbunya) bulunduğu deney diyetleri uygulanmıştır. Bu diyetlerde enerjinin karbonhidrattan gelen yüzdesi: ( ~ 6 0 ) , bazal diyete (^ 4 6 ) göre artırılmıştır. Her deney diyetinin başlangıcında has- - talara 3 gün süreyle bazal diyet verilmiştir. Bazal ve deney diyetlerinin son günleri açlık ve postprandial kan şekerlerine bakılmıştır. Normal bireyler üzerinde yapılan çalışmada 50 gıam karbonhidrat İçeren patates, ekmek, pirinç, kurubaklagil (nohut) ve 50 gram dekstroz kullanılmıştır. Çalışma, her besin maddesi için en az üçer giin ara verilerek yapılmış, açlıkta ve besin maddeleri tüketildikten sonra belirli aralıklarla (0 ',3 0 ',4 5 ', 60' >0', 120', 150') kan şekerlerine bakılmıştır. Her iki çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur. Patates diğer besinlerle karşılaştırıldığında en yüksek düzeyde klan glikoz cevabı vermiştir. Ekmek ve pirinç orta düzeyde, kurubaklagiller ise düşük düzeyde kan glikoz cevabı oluşturmuştur. Kurııbaklagiller ile kan şekerinin en yüksek düzeye çıkma süresinin da uzadığı görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1985-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Mercanlıgil SM, Keçecioğlu S, Baysal A. Karbonhidrat Kaynağı Olan Değişik Besinlerin (Patates, Ekmek, Pirinç, Kurubaklagil) Yetişkin Diabetes Mellituslu Hastalarda Kan Şekerine Etk isi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1985 [a.yer 10 Ağustos 2022];14:83-99. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/857

Sayı

Bölüm

Makale