Toplu Beslenme Hizmetlerinde Acil Durumlarda Gıda Güvenliği Tehlikeleri ve Eylem Planlarının Oluşturulması

  • Hande Mortaş Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Saniye Bilici Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Acil durum planı, gıda güvenliği, gıda güvenliği yönetim sistemi

Öz

Toplu beslenme hizmetlerinde iç ve dış kaynaklı pek çok acil durum meydana gelmektedir. Yaşanan acil durumlar, üretimin aksaması, gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi, maliyet kaybı ve gıda kaynaklı hastalık gibi sorunlara yol açmaktadır. Uluslararası düzeyde güvenli gıda tedarik edilmesi ve Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizi (HACCP) tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, tehlike analizi yapılmasını gerektirmekte ve HACCP’den farklı olarak acil duruma ve kazaları yönetmeye yönelik plan oluşturulması ve uygulanmasını istemektedir. Bu derleme makalede, toplu beslenme hizmetlerinde en sık yaşanan acil durumların tanımlanması ve bazı kontrol önlemlerinin özetlenmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2016-03-08
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Mortaş H, Bilici S. Toplu Beslenme Hizmetlerinde Acil Durumlarda Gıda Güvenliği Tehlikeleri ve Eylem Planlarının Oluşturulması. Bes Diy Der [Internet]. 08 Mart 2016 [a.yer 11 Nisan 2021];44(1):73-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/84
Makale Türü
Derleme