Besin ve Beslenme Politikaları: Diyetisyenlerin Rolü

  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: besin ve beslenme politikaları, diyetisyen

Öz

İnsanlar güvenilir, uygun fiyatta, iyi kalitede, sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme hakkına sahiptir. Besin ve beslenme politikası tüm toplumun beslenme durumunu ve sağlığını düzeltmek ve geliştirmek amacıyla besin sağlanması konusunda hükümetler tarafından yürütülen aktivitelerdir. Besin, beslenme ve sağlık kavramlarının birbirinden ayrılmaz kavramlar olması sonucu sağlık ve tarım sektörlerinin işbirliği içerisinde çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Besin ve beslenme politikalarının oluşturulması geniş bir bakış açısını ve sektörlerarası ve sektörleriçi işbirliğini gerektirir. Diyetisyen, hekim, hemşire vb. sağlık meslek grupları, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, ev ekonomistleri vb. meslek grupları, ulusal ve yerel politika üretenler, teknik danışma kurulları, sivil toplum örgütleri (Türkiye Diyetisyenler Demeği, Tüketici Hakları Derneği vb.), besin sanayii, toplu beslenme yapan kurumların temsilcileri, basın yayın kuruluşları bu işbirliğinde görev almalıdır. Diyetisyenler besin ve beslenme dalında aldıkları eğitim gereği beslenme durumunun saptanması, beslenme ve sağlık sorunları ve çözüm yolları, beslenme eğitimi konularında uygulama ve danışmanlık yapma yeteneğine sahiptirler.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2000-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Pekcan G. Besin ve Beslenme Politikaları: Diyetisyenlerin Rolü. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2000 [a.yer 26 Şubat 2021];29(1):24-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/825
Makale Türü
Makale