Yetişkin Bireylerde Hiperlipidemi Durumunun Saptanması

  • Esra Teberdar Güneş Marmara Üniversitesi Hastanesi
  • Özgül Bilge Yücalan Selçuk Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi
  • Rukiye Korur Beslenme ve Diyet Dergisi
Anahtar Kelimeler: hiperlipidemi, kolestrol, ateroskleroz

Öz

Günümüzde yapılan pekçok klinik ve epidemiyolojik çalışma, hiperlipideminin toplumda oldukça yaygın olduğunu göstermiştir. Hiperlipidemi, ateroskleroz ve iskemik kalp hastalıklarının oluşmasında önemli risk faktörüdür. Bu çalışmada bireylerde gizli seyreden hiperlipidemi durumunun saptanması ve bu konuda bireylerin bilinçlendirilerek gereken tedavinin başlaması için yönlendirilmeleri amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, bireylerin %48.71'inin, 200 mg/dUden daha fazla serum total kolesterol değerine, %22.23’iinün, 180 mgldUden fazla serum trigliserit değerine sahip bulunduğu saptanmış ve bu durumun hiperlipidemi oluşumunda önemli bir risk olduğu belirtilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2000-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Teberdar Güneş E, Yücalan Özgül B, Korur R. Yetişkin Bireylerde Hiperlipidemi Durumunun Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2000 [a.yer 06 Mart 2021];29(1):4-10. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/822
Makale Türü
Makale