Süt Formülleri Tüketimine İlişkin Uygulamalar ve Formüllerin C Vitamini İçeriği

  • Türkan Kutluay İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü
  • Gönül Varol Kızılay Hemşirelik Okulu Öğretmeni
Anahtar Kelimeler: süt

Öz

Çalışmada, piyasada satılmakta olan, süt çocuğu beslenmesinde kullanılan 5 süt formülünün ilk açılıştaki C vitamini değerleri ve değişik ısı ortamlarında bekletildikten sonra C vitamini kaybı olup olmadığı ve sosyo-ekonomik düzeyi farklı iki aile grubundan seçilen 120 denekte süt formülü kullanımına ilişkin uygulamalar araştırılmıştır. Analizde saptanan C vitamini değerleri etikette belirlenen değerlerin üzerinde bulunmuştur. Formüllerdeki ortalama C vitamini 50.3 mg/100 g dır. Oda ısısında 15 gün bekletilen süt formüllerinde oluşan C vitamini kayıp oranı % 15.9, buzdolabında % 8.3 dir ve bu kayıplar istatiksel olarak anlamlıdır. Çalışmaya alman anneler çoğunlukla süt formüllerini anne sütü veya inek sütüne takviye olarak kullanmakta ve % 74.2 i öneriyi doktordan almaktadır. Ailelerin % 55 i süt formüllerini oda ısısında saklamakta ve % 49.2 i bir kutu formülü 5-7 günde tüketmektedirler. 15 günden fazla sürede kutuyu bitiren aile oranı sosyo-ekonomik durumu iyi grupta % 13.3 iken, düşük grupta % 21.7 dir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kutluay T, Varol G. Süt Formülleri Tüketimine İlişkin Uygulamalar ve Formüllerin C Vitamini İçeriği. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(1):79-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/815
Makale Türü
Makale