Çörek Otunun Lipit Profili ve Glikoz Regülasyonu Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Cemile İdiz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
  • Özlem Soyluk Selçukbiricik İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Çörek otu, lipid, glikoz, diyabet

Özet

Çörek otu binlerce yıldır pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmakta olan bir bitkidir. Bu derlemede çörek otunun lipit profili ve glikoz regülasyonu ile ilişkisini bilimsel literatür verileri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Literatürde çörek otunun kan lipit düzeyleri üzerine etkinliğini değerlendiren çok sayıda çalışma mevcut olup bunların hemen hepsinde çörek otunun hipolipidemik etkisi göze çarpmaktadır. Özellikle çörek otunun trigliserit, LDL-kolesterol ve total kolesterol düzeyleri üzerine olumlu etkileri saptanırken HDL-kolesterol düzeyini genel olarak etkilemediği belirlenmiştir. Pek çok çalışmada çörek otunun, hipolipidemik etkisi gibi, hipoglisemik etkilerinin de mevcut olduğu görülmüştür. Yapılan toksisite çalışmalarında çörek otu kullanımı için geniş bir güvenlik sınırı vurgulanmakla birlikte, literatürde akut böbrek yetmezliği ve alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini gösteren olgu sunumları da bulunmaktadır. Ayrıca çörek otunun gösterdiği olumlu etkileri hangi sistemler üzerinden gerçekleştirdiği kesinleşmemiş olup uluslararası geçerliliği olan kılavuzlarda çörek otu tedavisine yer verilmemiş olması nedeniyle özellikle çörek otu tozu, yağı ve çeşitli ekstraktlarının tedavi amaçlı kullanımının hastalara önerilmemesi gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-21

Nasıl Atıf Yapılır

1.
İdiz C, Soyluk Selçukbiricik Özlem. Çörek Otunun Lipit Profili ve Glikoz Regülasyonu Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 21 Mart 2016 [a.yer 11 Ağustos 2022];44(1):55-61. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/81

Sayı

Bölüm

Derleme