Yükseköğrenime Devam Eden Kız Öğrencilerin Başarı ve Beslenme Durumları Arasındaki İlişki

  • Fatma Sağlam H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Yurttagül H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Kız Öğrenci

Öz

Bu çalışmada yükseköğrenime devam eden 112 kız öğrencinin beslenme ve başan durumları araştırılmıştır. Öğrencilerin % 50 sinin akademik ortalamaları, (4 üzerinden) 2.0 nın altında, % 44.6 srnrn 2.1 - 3.0 arasında, % 5.4 ünün ise 3.1 in üzerinde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin % 58.9 u evde, % 41.1 i yurtta kalmaktadır. Boya göre ağırlık durumu incelendiğinde, % 79.5 oranında öğrenci normal ağırlıkta, % 20.5 1 ise şişman ve hafif şişmandır. Öğrencilerin % 20.5 i hafif aktiv.ite, % 79.5 u ise orta-orta üstü aktivitelidlr. Enerji ve besin öğeleri tüketim düzeyleri yetersiz, sınırda, yeterli ve aşın olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, evde ya da yurtta kalma, boya göre ağırlık durumu, aktivite türü ve beslenme durumu ve Hb düzeyleri ile akademik ortalamalan arasında istatistiksel yönden önemli bir ilişki bulunamamıştır (p > 0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Sağlam F, Yurttagül M. Yükseköğrenime Devam Eden Kız Öğrencilerin Başarı ve Beslenme Durumları Arasındaki İlişki. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(1):17-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/808
Makale Türü
Makale