B12 Vitamini ve Folik Asidin Adipozite Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Gözde Ede Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

B12vitamini, folik asit, adipoz doku

Özet

Hayvansal kaynaklı besinlerde ve zenginleştirilmiş ürünlerde bulunan B12 vitamini, kobalamin olarak da adlandırılan ve suda çözünen elzem bir vitamindir. Vücutta metilkobalamin ve 5-deoksiadenozil kobalamin olmak üzere iki şekilde kullanılan B12 vitamini metiyonin sentaz enzimi için kofaktör olarak görev yapmaktadır. Buna ek olarak B12 vitamini DNA sentezi, enerji üretimi, eritropoez, nörolojik işlevler, büyüme ve gelişmenin düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir. B12 vitaminine bağımlı olan tek karbon metabolizması, hücresel metabolik yolaklarda tek karbon ünitelerinin eklenmesi, taşınması ve çıkarılmasını içeren reaksiyonlardan oluşur. DNA nükleotidlerinin metilasyonu gen ekspresyonunun kontrolünde yer alan en önemli epigenetik mekanizmadır. Bu kontrol mekanizması, özellikle büyüme ve gelişmenin kritik dönemleri boyunca önem taşımaktadır. DNA metilasyonunda görev alan besin ögelerinin maternal dönemde yetersiz ve dengesiz alınması ilerleyen dönemlerde hastalık riskinin artmasına neden olan fetal fenotipler ile ilişkili olabilir. B12 vitamini yetersizliği bozulmuş lipit profili ve metabolik bozukluklarla sonuçlanabilir ve bu süreçler DNA metilasyonundaki değişiklikler ile ilintili olabilir. Folat, metabolik yolaklarda metilasyonu ve nükleotit sentezini kolaylaştıran elzem bir kofaktör olmasından dolayı sağlık ve hastalıklar üzerine geniş bir etki alanına sahiptir. Temel olarak yağ depolanması olarak tanımlanan obezite ile folat düzeyleri ilişkili olabilir. Bu derleme yazıda, B12 vitamini ve folik asidin adipozite üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-14

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ede G, Ayaz A. B12 Vitamini ve Folik Asidin Adipozite Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 14 Mart 2016 [a.yer 11 Ağustos 2022];44(1):47-54. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/80

Sayı

Bölüm

Derleme