Elma Kurutma İşleminin Besin Öğeleri Üzerine Etkisi

  • Yeşim Atlı Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
  • Semih Ötleş Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Anahtar Kelimeler: elma, kurutma, besin öğeleri

Öz

Araştırmada varyasyon olarak elma örnekleri, mıturel (hiç bir katkı maddesi kullanılmadan) ve kükürtle muamele edilmiş olmak iizere iki farklı şekilde hazırlanmış, ve bu örneklere daha sonra kıırııtma işlemi uygulanmıştır. Elde edilen kurutulmuş örnekler kullanılarak çeşitli kimyasal analizler yapılmıştır. Özellikle ürünlerin karotenoid değerleri üzerinde durulmuş, Hunter tipi renk ölçüm aleti ile toplam renk ölçümleri yapılmıştır. Bunun dışında çeşitli mineral madde, protein, ham lif, şeker ve askorbik asit değerleri tesbit edilerek elma kurutma işleminin etkisi incelenmiştir. Elde edilen verilere göre ısı ve oksidasyon nedeniyle bazı karotenoid ve askorbik asit değerlerinin kurutulmuş ürünlerde taze hammaddeye göre daha düşük olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Atlı Y, Ötleş S. Elma Kurutma İşleminin Besin Öğeleri Üzerine Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 10 Nisan 2021];28(2):59-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/792
Makale Türü
Makale