Samsun İl Merkezindeki Lokanta Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi

  • Funda Elmacıoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
  • Şennur Dabak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Cihad Dündar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Murat Topbaş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Yıldız Pekşen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: lokanta, mutfak, hijyen

Öz

Ticari amaçlı toplu beslenme sistemlerinden olan lokantaların sayısı, toplu beslenmeye duyulan gereksinime paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Ev dışında yemek yiyen kesimin günde en az bir öğün beslenmesini sağlayan bu tiir kuruluşların insan sağlığı ve beslenme üzerine etkileri önemlidir. Toplu beslenme sistemlerinde hizmet her yönden kaliteli ve hijyenik olmalıdır. Bu araştırma Samsun il merkezindeki 32 lokantadan 29'unda mutfak hijyeni durumunu saptamak ve değerlendirmek amacı ile Mart 1998 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen Değerlendirme Formu” kullanılarak mutfaklar; personel hijyeni, depolama, yiyecek hazırlama, pişirme, servis alanları, bulaşık yıkama böliimii, çöp alanları ve diğer alanlar yönünden bulunması gereken ölçütler doğrultusunda irdelenmiş, puan sistemine göre; “çok iyi” (%86-100), “iyi” (%71-85), “kabul edilebilir” (%61-70) ve “sağlıksız” (%60 ve altında) olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma kapsamındaki mutfaklarda genel olarak hijyen kııralllarına uyıılduğıı, ancak personel hijyeni ile tuvalet ve diğer alanlarda yetersizliklerin olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bu hizmet sektörünün sunulan hizmetten kazanç beklentisi nedeniyle diğer toplu beslenme sistemlerine oranla daha duyarlı ve sürekli hizmet sunduğu, sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Elmacıoğlu F, Dabak Şennur, Dündar C, Topbaş M, Pekşen Y. Samsun İl Merkezindeki Lokanta Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 10 Nisan 2021];28(2):54-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/791
Makale Türü
Makale