Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Yemeklerin Servis Sıcaklıkları ve Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

  • Muhittin Tayfur Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Yasemin Beyhan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: yemek sıcaklığı, yemek termometresi, toplu beslenme

Öz

Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Böliimii mutfak ve servislerinde 28.1.1996 - 13.2.1996 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu kıırııluşda bir menü döniişıun süreci olan 15 günlük araştırma siiresmce, servis edilen yemeklerin iç sıcaklıkları , her birinde üçer kez olmak iizere belirli aralıklarla mutfa k ve servislerde dijital yemek termometresi kullanılarak saptanmıştır. Aynı yemekler hastalara servis edildikten sonra hastaların yemeklerle ilgili görüşleri alınmış ve yemek sıcaklıklarını 5 puan üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen sıcaklık ölçümleri ve hastaların yemeklerin değerlendirme sonuçları karşılaştırılmış ve bu yönden önemli, pozitif bir ilişki saptanmıştır. (p<0.05). Bu araştırmada hem besin hijyeni hem de sübjektif kalite yönünden yemeklerin pişirme ve servis iç sıcaklıklarının yeterli düzeyde olmasının gerekli olduğu ve yemek sıcaklık ölçümlerinin toplu beslenme sistemlerinde düzenli olarak yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tayfur M, Beyhan Y. Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir Kuruluşta Yemeklerin Servis Sıcaklıkları ve Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 10 Nisan 2021];28(2):41-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/789
Makale Türü
Makale