Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Sanitasyon Durumunun Haccp Yöntemi ile Değerlendirilmesi

  • Murat Baş Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Türkan Kutluay Merdol Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: HACCP, hijyen, sanitasyon, otel

Öz

Çalışma, Ankara ’da 3 er adet seçilen iiç, dört ve beş yıldızlı olmak üzere toplam 9 otelin beslenme servislerinde yapılmıştır. Oteller, toplu beslenme sistemlerinde hijyen yönetim ve denetimini sağlamak için geliştirilmiş yeni bir sistem olan Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri yöntemi (HACCP- Hazard Analysis Critical Control Point) ile değerlendirilmişlerdir. Sonuçlar, otellerin yemek servis sistemlerinde mikrobiyolojik ve fiziksel koşullarda düzeltilmesi gereken pek çok yön bulunduğunu ve üç yıldızlı otellerde bu durumun oldukça yetersiz, dört ve beş yıldızlılarda nisbeten daha iyi olduğunu göstermektedir. Mutfak yönetici ve personelin uygun aralıklarla HACCP yöntemi konusunda eğitilmesi gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Baş M, Kutluay Merdol T. Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Sanitasyon Durumunun Haccp Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 11 Nisan 2021];28(2):32-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/788
Makale Türü
Makale