Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Z-Skoru Dağılımına Göre Malnütrisyon Prevalansı ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi

  • Melikşah Ertem Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Ali Ceylan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Perran Toksöz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: malnütrisyon, Z-skoru, prevalans

Öz

Bu çalışma, Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı bölgesindeki 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişme durumlarını NCHS referans toplum değerlerine göre değerlendirerek Z-skorıı değerinin dağılımına göre malnütrisyon prevalansmı saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan çocukların boy ve ağırlık ölçümleri yöntemine uygun olarak yapılmış, elde edilen veriler Epı-Info versiyon 6.04 bilgisayar programı ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yaşa göre boy uzunluğu yönünden çocukların % 4 7 3 ’iinün kısa boylu (stuııted), %29.1’inin düşük ağırlıklı (undenveight), %4.4’üniin de boya göre ağırlık göstergesi bakımından zayıf (wasted) grubuna girdiğini göstermiştir. Boy ve yaşa göre ağırlık bakımından yaş grupları arasındaki farklılık önemli değilken (p>0.05), yaşa göre boy göstergesi bakımından yaş grupları arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0.0001). Yaşa göre ağırlık bakımından erkek çocukların (%33.6) kız çocuklarına göre (%25.1) daha önemli bir gelişme geriliği içinde oldukları saptanmıştır. Evde bulunan çocuk sayısı ve çocuğun doğum sırası ile yerleşim yerinin de çocukların fiziksel gelişimleri üzerinde etkili olduğu ve bu çocuklarda malniitrisyonun daha yaygın olarak görüldüğü araştırma sonuçları ile bir kez daha kanıtlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ertem M, Ceylan A, Toksöz P. Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Z-Skoru Dağılımına Göre Malnütrisyon Prevalansı ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 11 Nisan 2021];28(2):25-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/786
Makale Türü
Makale