Sütlü ve Bitter Çikolatanın Kan Glikoz, İnsülin ve Subjektif Doygunluk Yanıtı Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • İlker Pazarbaşı Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Filiz Akbıyık Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
  • Aslı Akyol Mutlu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Çikolata, kan şekeri, insülin, doygunluk yanıtı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sütlü ve bitter çikolatanın tek seferde tüketiminin kan şekeri ve insülin yanıtları üzerindeki etkisini karşılaştırmak ve bireylerin çikolata tüketimi sonrası doygunluk yanıtını değerlendirmektir. Bireyler ve Yöntem: Randomize çapraz geçişli olan bu çalışmaya on beş sağlıklı ve ideal vücut ağırlığında olan kadın bireyler katılmıştır. Katılımcılar 2 farklı test gününde aynı markaya ait ve kakao içerikleri farklı olan 80 g sütlü çikolata (%30 kakao) ve 80 g (%70 kakao) bitter çikolata tüketmişlerdir. Çikolata tüketimi öncesinde ve çikolata tüketimini takiben 15, 30, 60, 90, 120 ve 180. dakikalarda katılımcıların iştah durumları 100-mm VAS (vizuel analog skala) ölçeği ile ölçülmüştür. Ayrıca, 0., 60, 120, ve 180., dakikalarda katılımcılardan kan örnekleri alınarak kan şekeri ve insülin düzeyleri saptanmıştır. Bulgular: Sütlü ve bitter çikolata tüketiminin bireylerin kan şekeri ve insülin değerleri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır (p>0.05). Kan şekeri ve insülin değerlerinin zamana göre değişim grafiğinin eğri altı alan değerleri de anlamlı bir fark göstermemiştir (p>0.05). 100-mm VAS ölçeği ile değerlendirilen subjektif doygunluk yanıtı çikolatalar arasında benzer bulunmuştur (p>0.05). Sonuç: Mevcut çalışmada, bitter çikolatanın akut kan şekeri, insülin ve subjektif doygunluk yanıtları üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Konu ile ilişkili daha uzun süreli ve çikolataların besin ögesi miktarlarının eşitlendiği çalışmaların yapılması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-29

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Pazarbaşı İlker, Akbıyık F, Akyol Mutlu A. Sütlü ve Bitter Çikolatanın Kan Glikoz, İnsülin ve Subjektif Doygunluk Yanıtı Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 29 Mart 2016 [a.yer 11 Ağustos 2022];44(1):30-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/78

Sayı

Bölüm

Araştırma