İntern Doktorların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Doktorların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Yazarlar

  • Mine Yurttagül H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Emine Sevilen Adana Devlet Hastanesi Diyetisyeni

Anahtar Kelimeler:

İntern Doktorları

Özet

Bu araştırma , Hacettepe , Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin (intern doktor) beslenme bilgi düzeylerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çeşitli beslenme konularında sorular içeren anket formu uygulanmış ve % 38.5 oranında doğru yanıt alınmıştır. Sorulara verilen doğru yanıtlar, açısından 3 tıp fakültesindeki öğrenciler arasında istatistiksel yönden önemli bir fark bulunamamıştır (p > 0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1988-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yurttagül M, Sevilen E. İntern Doktorların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Doktorların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1988 [a.yer 20 Mart 2023];17(1):75-82. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/771

Sayı

Bölüm

Makale