Konya’da Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylere Sahip İki İlkokuldaki Öğrencilerin Beslenme Durumu ve Fiziksel Gelişmelerinin Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mehmet Akman S. Ü. Tıp Fak. Hastanesi
  • Orhan Demireli S. Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Selma Çivi S . Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

konya

Özet

Bu araştırma Konya İlinin sosyo-ekonomik düzeyi farklı iki ilkokuluna giden yaşları 9 - 11 arası toplam 148 ilkokul öğrencisinde, beslenme durumları ile fiziksel gelişimlerinin etkileşimini saptamak amacı ile yapılmıştır. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan ilkokuldaki çocukların kalsiyum, demir ve riboflavin tüketim düzeylerinin diğer ilkokula göre önemli ölçüde farklı olduğu saptanmışır (p < 0.05). Bu besin öğeleri yetersizliklerine bağlı olarak çocukların % 61.5’inde diş çürükleri, % 52.7 sin de konjonktiva , cilt, avuçiçi ve dudak solukluğu. % 12.8’inde de angular lezyon ve keylozis tespit edilmiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi farklı okul çocuklarının fiziksel gelişmeleri arasındaki fark önemsiz bulunmuştur ( p>0. 0 5 ) .

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1988-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Akman M, Demireli O, Çivi S. Konya’da Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylere Sahip İki İlkokuldaki Öğrencilerin Beslenme Durumu ve Fiziksel Gelişmelerinin Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1988 [a.yer 20 Mart 2023];17(1):47-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/768

Sayı

Bölüm

Makale