Okul Öncesi Çocukların Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumları

Yazarlar

  • Nilgün Karaağaoğlu H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Perihan Arslan H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Ergun Karaağaoğlu H . Ü. Biyoistatistik Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Çocuklar

Özet

Bu araştırma , Ankara ’da farklı sosyo-ekonomlk durumdaki ailelerin 2 - 6 yaş grubu çocukları üzerinde yapılmıştır. Araştırma ömeklemini oluşturan 240 çocuğun genel beslenme, büyüme ve gelişme durumları incelenmiştir. Çocukların % 12.1’in in boy uzunluğu, % 15’in in ise ağırlığı standart değerlerin altında olup, bu oran 5 yaşın (61 ay ve çok) üzerindeki çocuklarda en yüksektir. Enerji tüketimi yetersiz olan çocukların çoğunluğu 3 yaşından (37 ay ve üzeri) büyük gruptadır (p < 0.01). Üç yaşından küçük (36 ay ve az) çocukların enerji tüketimi, gereksinimlerini karşılayacak düzeydedir. Diyetle alınan toplam proteini yetersiz ve sınırda tüketenlerin oranı düşük olduğu hald e (% 3), hayvansal proteini yetersiz ve sınırda tüketen çocukların oranı yüksektir (% 36.2). Bu çocukların ortalama çinko tüketimi (5.6 ± 0.11 m g /g iin ), gereksinmelerinin yaklaşık yarısı kadardır ve yetersiz tüketenlerin oranı % 81.3 olarak bulunmuştur. Diğer besin öğelerinden; kalsiyum, riboflavin, niasin ve demiri yetersiz tüketen çocukların oranı da yüksek bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1988-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Karaağaoğlu N, Arslan P, Karaağaoğlu E. Okul Öncesi Çocukların Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumları. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1988 [a.yer 24 Mayıs 2024];17(1):17-35. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/766

Sayı

Bölüm

Makale