Kırsal Bölgede Beslenme Eğitiminin Malnutrisyonun Önlenmesine ve Tedavisine Etkileri

Yazarlar

  • Gülay Koçoğlu Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anablllm Dalı
  • Ayten Egemen H. Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

kırsal bölge

Özet

Bu çalışma, ebelerin beslenme konusundaki bilgilerinin artırılmasının ve buna ek olarak bir diyetisyen tarafından desteklenmesinin malnütrisyonun önlenmesine ve tedavisine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çocukların periyodik olarak izlendikleri Çubuk Bölgesi’nd en seçilen 6 köy ile çocukların izlenmediği Altındağ İlçesi’nden seçilen iki köyde, bir yıl boyunca sürdürülen çalışmada birbirinden farklı dört grup oluşturulmuştur. Birinci ve ikinci gruptaki ebeler özel olarak beslenme konusunda eğitilmişler ve ayrıca birinci g ruptaki ebeler diyetisyen tarafından yıl boyu desteklenmişlerdir. Üçüncü gruptaki ebeler çocuk izlemlerini eskisi gibi sürdürmüşler, dördüncü grupta ise çocuk izlemi yapılmamıştır. Bu dört gruptaki 0 - 24 aylık çocuklardan başlangıçta malniitrisyonu olan 91 çocuk «tedavi çalışması», 0 - 6 aylık sağlam olan 137 çocuk ise «önleme çalışması» k ap sam ın a girmiştir. Bir yıllık çalışma sonunda gruplar malnütrisyon prevalansındaki değişiklikler, malnütris - yona girme oranı, malnütrisyonlulann iyileşme oranı açılarından karşılaştırılmalardır. Eğitilmiş ebe izlemi ve diyetisyen desteği olan birinci grupta malnütrisyon prevalansı ve malniitrisyona girme oranı diğer gruplardan önemli ölçüde az olmuş, malnütrisyonlulann iyileşme oranı d a yüksek olmuştur. Sadece eğitilmiş ebe izlemi olan ikinci grupta malniitrisyona girme oram üçüncü ve dördüncü gruptan önemli ölçüde az olmuş ancak, malnütrisyon prevalansı ve malnütrisyonlulann iyileştirilmesi açısından önemli bir başarı elde edilmemiştir. Üçüncü ve dördüncü gruplar arasında İse hiç fark saptanamamıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1988-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Koçoğlu G, Egemen A. Kırsal Bölgede Beslenme Eğitiminin Malnutrisyonun Önlenmesine ve Tedavisine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1988 [a.yer 20 Mart 2023];17(1):7-15. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/765

Sayı

Bölüm

Makale