Gaziantep İl Merkezinde 0-36 Aylik Çocuklarda Protein Enerji Malnutrisyon Prevalansi

  • Ali İhsan Bozkurt Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Ferit Koçoğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: malnüstrisyon, beslenme, Gaziantep

Öz

Çocukluk çağının en önemli sağlık problemlerinden birisi olan protein enerji malniitrisyomm ilimizdeki prevalaıısmı belirlemek amacıyla sosyo-ekonomik açıdan Gaziantep il merkezini temsil eden bir önıeklemde to p lam 300 hanede 0-36 ay yaşında 109 çocuğun boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak malnütrisyon yönünden d e ğerlendirilmiştir. Malııütrisyon değerlendirilmesinde Dünya Sağlık Örgütü’ni'm (DSÖ) yaş ve cinsiyete göre boy ve ağırlık standartları esas alınmış ve -2SD d eğ e rlerinin altı malnütrisyon olarak kabul edilmiştir. 0-36 ay çocuklar arasında yaklaşık %25 oranında boyca, %I0 oranında ise ağırlıkça malnütrisyon tespit edilmiştir. Her iki tip malnütrisyon sıklığı cinse göre değişiklik göstermemekte, ancak yaş ilerledikçe artış göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2018-08-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bozkurt A İhsan, Koçoğlu F. Gaziantep İl Merkezinde 0-36 Aylik Çocuklarda Protein Enerji Malnutrisyon Prevalansi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Ağustos 2018 [a.yer 02 Ağustos 2021];28(1):52-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/715
Makale Türü
Makale