Toplu Beslenme Servislerinde Çalışan Personel İçin Geliştirilen Hijyen Eğitim Programının Bilgi, Tutum ve Davranışlara Etkisi

  • Ayhan Dağ Bilkent Üniversitesi
  • Türkan Kutluay Merdol Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: hijyen, hizmet içi eğitim

Öz

Araştırma, kıırum mutfak personeli için geliştirilen hijyen eğitim paket programının, eğitilenlerin hijyen bilgi diizeyi, tutum ve davranışları üzerine etkisini ölçmek amacıyla Bilkent Üniversitesi Kafeteryaları ile Giilhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi mutfaklarında çalışan personel üzerinde yapılmıştır. Deneklerin toplam 20 puan üzerinden aldıkları hijyen bilgi puanlan eğitim öncesi 10.971 iken, eğitim sonrasında 17.286yya yükselmiş ve bu artış istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ölçme testi eğitimden 2 ay sonra tekrarlanmış ve eğitim sonrası elde edilen puanın aynen korunduğu bulunmuştur. Eğitimin deneklerin davranışları üzerine etkisini ölçmek için yapılan gözlem sonuçlarına göre, davranışlarda olumlu yönde bir gelişme saptanmış ancak bu gelişmelerin bir kısmı istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Bu sonuçlar, eğitim uygulamalarında tekrarın ve eğitimin davranışa yansımasında kontrolün ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Dağ A, Kutluay Merdol T. Toplu Beslenme Servislerinde Çalışan Personel İçin Geliştirilen Hijyen Eğitim Programının Bilgi, Tutum ve Davranışlara Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1999 [a.yer 02 Ağustos 2021];28(1):47-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/713
Makale Türü
Makale