Ankara’da Devlete Ait ve Özel İlkoğretim Okullarında Eğitim Gören Çocukların Beslenme Durumlarına İlişkin Bir Araştırma

  • Ajdan Yaşar Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diyetisyeni
  • Berrin Ilıca Diyetisyen
  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi
Anahtar Kelimeler: ilkokul çocukları, beslenme durumu

Öz

Bu araştırma, Ankara ’da sosyo-ekonomik düzeyleri birbirinden farklı tam gün eğitim veren iki özel ilköğretim okulu ile yarım gün eğitim veren iki devlet ilköğretim okulunda, toplam 300 çocuk üzerinde yapılmıştır. Devlet okullarındaki (%69.3) ve özel okullara giden çocukların (%84.7) çoğunluğu öğün atlamaktadır. Özel okullarda atlanan öğünler daha çok sabah ve akşam öğünleridir (sırasıyla %37.8 ve %19.7). Devlet okullarına giden çocuklar ise en çok öğlen öğününü atlamaktadır (%72.1). Devlet okullarına devam eden çocukların ortalama günlük enerji, hayvansal protein, kalsiyum, demir, çinko, vitamin A, tıamuı, riboflavin, masın ve vitamin C tüketimleri sırasıyla 1825±44 kkal, 22.2±1.31g, 589±22.07 mg, 8.13±0.31 mg, 6.93±0.20 mg, 3689±368.36 IU, 1.32±0.05 mg, 1.39±0.56 mg, 7.80±0.41 mg ve 77±5.90 mg iken özel okullara giden çocuklarda bu besin öğelerinin tüketimi sırasıyla 2384±38 kkal, 32.62±1.41 g, 674±43.4 mg, U.27±0.34 mg, 9.39±0.20 mg, 4058±306.33 IU, 1.54±0.08 mg, 1.12±0.04 mg, 13.08±0.51 mg, 67±3.60 mg olarak saptanmıştır. Genelde özel okullara giden öğrencilerin enerji ve diğer besin öğeleri tüketimi fazla olmakla birlikte vitamin A (p<0.01), niasin (p<0.01) ve vitamin C (p<0.01) dışında, tüm besin öğelerinin tüketiminde devlet okulları ve özel okullar arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Yine özel okullara giden çocukların, okuldaki enerji ve besin öğeleri tüketimlerinin kalsiyum ve C vitamini dışında, devlet okullarına gidenlere kıyasla belirgin şekilde daha fazla olduğu görülmüştür (p<0.01). Her iki ilköğretim okulundaki çocukların ağırlık ve beden kitle indeksi değerlen arasında istatistiksel açıdan önemli bir farklılık gözlenmemiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yaşar A, Ilıca B, Rakıcıoğlu N. Ankara’da Devlete Ait ve Özel İlkoğretim Okullarında Eğitim Gören Çocukların Beslenme Durumlarına İlişkin Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1999 [a.yer 02 Ağustos 2021];28(1):21-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/710
Makale Türü
Makale