Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde 8-14 Yaş Çocukların, Annelerinin ve Kendi İfadelerine Göre Gıda Tüketim Sıklıklarının İncelenmesi

  • Tülay Bağcı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Mahmut Yardım Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Dilek Aslan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Zafer Öztek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • İlknur Can Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Nurcan Tokel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Fatma Turgut Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Berna Yinanç Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: gıda tüketim sıklığı, anne, çocuk

Öz

Ankara Yunus Emre Mahallesi'ndeki 8-14 yaş grubu çocukların, gıda tüketim sıklıklarını annelerin ve çocukların kendi ifadelerine göre saptamak ve karşılaştırmak amacıyla yapılmış bir tanımlayıcı araştırmadır .Tanımlanan yaş grubu ev dışında da gıda tüketmek olanağına sahiptir. 8-14 yaş grubu çocuklar için günlük alınması gereken gıda maddesine 1 puan, önerilen miktarda tüketilmiyor ise 0 puan verilerek gıda tüketim sıklığı puanları hesaplanmıştır. Çocukların kendi ifadelerine göre ortalama gıda tüketim sıklığı puanları 15.2±2.1, annelerinin ifadelerine göre 15.4±1.9’ dur. Gıda tüketim sıklığı 11 puan ve altında ise yetersiz, 12-15 puan orta yeterlilikte ve 16 puan ve üzeri yeterli olarak gruplandırılmıştır Bu gruplandırmaya göre annelerin ve çocukların kendi ifadelerinin arasında istatistiksel yönden farklılık saptanmamıştır. Anneler ve çocuklardan tüketim sıklıklarını her gün, günaşırı, haftada bir veya nadiren olarak belirtmeleri istendiğinde uyumluluk boyutu %96.3 ile %19.3 arasında değişmektedir. Çikolata, bisküvi dondurma gibi dışarıda tüketilebilen gıdaların tüketim sıklıkları için anneler ve çocukların ifadeleri arasında uyumlu olma boyutu diğer evde tüketilen maddeler için hesaplanan değerden daha düşüktür Annelerin, çocuklarının gıda tüketim alışkanlıklarını detaylı olarak bilemeyebilecekleri ve araştırmalarda bu durumun göz önüne alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bağcı T, Yardım M, Aslan D, Öztek Z, Can İlknur, Tokel N, Turgut F, Yinanç B. Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde 8-14 Yaş Çocukların, Annelerinin ve Kendi İfadelerine Göre Gıda Tüketim Sıklıklarının İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1999 [a.yer 02 Ağustos 2021];28(1):15-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/709
Makale Türü
Makale