Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Tat Alma Durumlarının Saptanması

Yazarlar

  • Nevin Tekgül G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
  • Nazan Bozkurt H.O. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sedef Kır H.Ü. Eczacılık Fakültesi

Anahtar Kelimeler:

Hemodiyaliz

Özet

Bu araştırmada kronik böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastalarının saç, serum çinko düzeyleri ve tat alma durumları incelenmiştir. Bu amaçla araştırma kapsamına 30 hemodiyaliz - hastası alınmıştır ve mukayese yapmak için 10 kontrol denek seçilmiştir. Erkek hastaların % 57.9’u kadınların % 54.5'i boya göre zayıf bulunmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında serum, saç çinko düzeyleri ile tat alma durumları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çinko analizi için atomik absorbsiyoıı spektrofotometrik yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta, hastaların diyaliz öncesi ortalama serum çinko düzeyi 63.86±14.02 Hg/dL. diyaliz sonrası serum çinko düzeyi 59.79±16.12 Jig/dL, kontrol grubunda ise 92.17±10.53 Hg/dL bulunmuştur. Hastaların saç çinko düzeyleri 137±37.04 Hg/g, kontrol grubunun ortalama saç çinko düzeyleri 166.43±18.18 ja.g/g bulunmuştur. Serum çinko düzeyi ile tat alma durumu kontrol ve hastalarla karşılaştırıldığında tatlı tat, tuzlu tat, ekşi tat, acı tat arasında fark istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<0.05), saç çinko düzeyleri ile tatlar arasında fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1990-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Tekgül N, Bozkurt N, Kır S. Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Tat Alma Durumlarının Saptanması. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1990 [a.yer 01 Temmuz 2022];19(2):227-35. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/686

Sayı

Bölüm

Makale