Süt ve Türevleri, Tuz, Sodyum, Kalsiyum Tüketim Düzeyleri ve İçilen Suyun Sertlik Derecesi İle Hipertansiyon İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma

  • Nesrin Yaşar SSK. Ankara Kreşi Diyetisyeni
  • Ayşe Baysal H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon

Öz

Araştırma, Ankara vc civarında kentsel vc kırsal kesimde yaşayan 20 yaş üstü, toplam 200 denek üzerinde yapılmıştır. Hipertansiyon sıklığı yönünden kentsel vc kırsal kesim arasında istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05). Hipertansiyonla, şişmanlık vc suların sertlik derecesi arasında doğrusal yönde, tuz ve sodyum tüketimi arasında ters yönde önemli (p<0.05) ilişki bulunmuştur. Hipertansiyonun kalsiyum vc süt tüketimi ile ilişkisi ise önemsizdir (p>0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1990-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yaşar N, Baysal A. Süt ve Türevleri, Tuz, Sodyum, Kalsiyum Tüketim Düzeyleri ve İçilen Suyun Sertlik Derecesi İle Hipertansiyon İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1990 [a.yer 24 Şubat 2020];19(2):217-25. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/685
Makale Türü
Makale