Yaşlıların Ev Koşullarında Beslenme Durumları

  • Sema Atilla H.Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Ayten Egemen H.Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: yaşlı

Öz

Bu araştırma Ankara'nın dört semtinde rastgele örnekleme yöntemi ile s e ç ilm iş ,-65 yaş ve üzeri 115 yaşlının ev koşullarında beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yaşlıların demografik özellikleri ve sağlıklarına ilişkin bazı bilgileri anket yöntemiyle, besin tüketim durumları ise üç günlük bireysel besin tüketim araştırmasıyla saptanmıştır. Yaşam durumları incelendiğinde yaşlıların, % 9 .6'sının yalnız, % 26.1'inin karı-koca birlikte, % 64.3'ünün çocuk ve yakınlan ile yaşadıkları saptanmış, Obesite, yüksek kan b a sıncı, anemi, görme ve işitme bozukluklarının önemli sağlık sorunları olduğu görülmüştür. Yaşlıların günlük enerji tüketimlerinin 1700 ± 41.27 kalori, günlük ortalama toplam protein tüketimlerinin 55.3 ± 1.47 g, hayvansal protein tüketimlerinin 16.7 ± 1.09 g olduğu bulunmuştur. 1980 RDA'sına göre değerlendirildiğinde ise enerji, protein tüketimlerinin yeterli olduğu, yaşlıların % 50'sinin kalsiyumu, % 28'inin demiri, % 36'sının A vitamini, % 34'ünün de C vitamini RDA'nın önerdiği miktarın 2/3 si ( % 67'si) ve altında, B grubu vitaminler arasında ise riboflavin ve nia sini yetersiz tükettikleri saptanmıştır. Bu çalışmada, yaşlıların beslenme durumlarının sosyo-ekonomik durumları ile yakından ilişkili olup, düşük gelirle yaşayanlarda yetersiz beslenenlerin çoğunlukta olduğu yaşlıları, yakınlan ile b irlikte yaşamaya iten nedenlerin başında ekonomik yetersizliğin geldiği bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Atilla S, Egemen A. Yaşlıların Ev Koşullarında Beslenme Durumları. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1991 [a.yer 25 Ocak 2021];20(1):69-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/672
Makale Türü
Makale