Türk Okul Çağı Çocuklarının Büyüme-Gelişme Durumlarının Amerikan Normlarına Göre Değerlendirilmesi

  • Filiz Açkurt TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Gıda ve Soğutma Teknolojileri Araştırma Bölümü
  • Huriye Wetherilt TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Gıda ve Soğutma Teknolojileri Araştırma Bölümü
Anahtar Kelimeler: Türk Okul Çağı Çocukları

Öz

Türkiye'nin üç coğrafik bölgesinde; Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da il, ilçe ve köy okullarından tesadüf örneklemesi yöntemi ile seçilen 7-17 yaş grubu 960 çocuğun antropometrik ölçümleri (ağırlık, boy, kol çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı), Amerikan Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (National Çenter for Health Statistics, NCHS) referans popülasyonuna göre değerlendirilmiş, ayrıca sosyo-ekonomik durumun büyüme-gelişme üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamına alınan çocukların ağırlık ve boy ölçümleri her yaş grubu için NCHS normlarına göre değerlendirildiğinde; erkek çocukların % 40-63'ünün ağırlık, % 53-72'sinin boy yönünden; kız çocukların' %" 20-63’ünün ağırlık,, % 50-71'inin boy yönünden 50. persentiiin altında olduğu belirlenmiştir. Kol çevresi ile deri altı yağlanmasının göstergesi olan triseps deri kıvrım kalınlığı ölçümleri de referans değerlerin altında bulunmuştur. Ancak, çocukların boylarına göre ağırlık ortalamalarının NCHS standardlanna göre tam yaş gruplarında 50. persentiiin üzerine çıktığı saptanmıştır. Sosyo ekonomik durumun Türk çocuklarının büyüme ve gelişme düzeyini büyük ölçüde etkilediği istatistiksel analizlerle gösterilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Açkurt F, Wetherilt H. Türk Okul Çağı Çocuklarının Büyüme-Gelişme Durumlarının Amerikan Normlarına Göre Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1991 [a.yer 25 Ocak 2021];20(1):21-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/668
Makale Türü
Makale