Besin Etiketi: Tüketici Algılaması Tercihi ve İçerik Analizi

  • Kamile Çelebi Wyeth Laboratuvarlan A.Ş.
  • Aysel Kavas Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
  • Alican Kavas Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü
Anahtar Kelimeler: Besin Etiketi

Öz

Tüketicilerin besin etiketi ile ilgili bilgi ve görüşlerini ve bazı gıda maddeleri üzerindeki besin etiketinde verilen bilgilerin deneysel sonuçlarla uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında İstanbul ilinde seçilmiş belirli bir süpermarkette alışveriş yapan 200 kişinin beslenme bilgi düzeyi, besin etiketlemesi konusunda görüşleri ve en çok tercih ettikleri besin etiketi formatı saptanmıştır. İkinci aşamada, besin etiketi taşıyan çeşitli paketlenmiş gıdalarda nem, kül, enerji, protein ve yağ tayini yapılmış ve etikette beyan edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Bulgular, ankete katılanların % 57.5’inin orta derecede beslenme bilgisine sahip olduğunu, % 30’unun paketlenmiş gıda maddelerini seçerken marka ismi kalite ve etiket üzerindeki bilgilere önem verdiklerini ve % 92.5’inin gıda maddelerinin paketi üzerinde etiketini görmek istediklerini ortaya koymuştur. Laboratuvar analizlerinin sonuçları, seçilmiş bazı gıda maddelerindeki protein, yağ ve enerji değerlerinin üreticilerce belirtilenden farklı olduğunu göstermiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çelebi K, Kavas A, Kavas A. Besin Etiketi: Tüketici Algılaması Tercihi ve İçerik Analizi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1991 [a.yer 19 Ocak 2022];20(2):209-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/659
Makale Türü
Makale