Çay, Sigara, Stres Ve Paritenin Gebe ve Emzikli Kadınlarda Anemi Görülme Sıklığı ve Bebek Doğum Ağırlığı İle Etkileşimleri

  • Filiz Açkurt TÜBlTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Gıda ve Soğutma Teknolojileri Araştırma Bölümü
  • Huriye Wetherilt TÜBlTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Gıda ve Soğutma Teknolojileri Araştırma Bölümü
  • Munire Hacıdekiroğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Merkez Araştırma Laboratuarı
  • Mahmut Löker İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Merkez Araştırma Laboratuarı
Anahtar Kelimeler: anemi

Öz

Bu çahşmada, gebelik ve emziklilik dönemlerindeki kadınlarda çay, sigara, stres ve paritenin anemi ile ilişkisi ve ayrıca bu faktörlerin bebek doğum ağırlığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. İstanbul ve Kocaeli illerinde 10 sağlık merkezimde 12-18 haftalık 130 gebe kadınla çalışmalara başlanmış, aynı kadınlar gebeliklerinin 28-32. haftası ve doğumu takiben laktasyonun 12-18. haftasında izlenmişlerdir. Uygulanan anketlerle çay, sigara tüketimi, stres ve parite hakkında bilgi edinilmiş, toplanan kan örneklerinde hemoglobin, hematokrit, demir, ferritin ve transferin analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, gebe ve emzikli annelerde çay tüketimi ile anemi indikatörleri ve bebek doğum ağırlığı arasında anlamlı korelasyonlar belirlenememiştir. Hemoglobin ve hematokrit ile sigara tüketimi arasında her üç dönemde de negatif ilişkiler olduğu dikkat çekmiş, ancak bu ilişkiler istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. Stres ve parite arasında önemli düzeyde olumlu bir ilişki saptanmış (r= 0.23, p<0.01), gebeliğin son döneminde parite ile serum demir düzeyleri arasında negatif bir korelasyon izlenmiştir (r= -0.24, p<0.05). Anemi indikatörleri birbirleri ile her üç dönemde de anlamlı pozitif korelasyonlar göstermiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1993-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Açkurt F, Wetherilt H, Hacıdekiroğlu M, Löker M. Çay, Sigara, Stres Ve Paritenin Gebe ve Emzikli Kadınlarda Anemi Görülme Sıklığı ve Bebek Doğum Ağırlığı İle Etkileşimleri. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1993 [a.yer 13 Nisan 2021];22(1):15-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/621
Makale Türü
Makale