Üriner Sistem Taş Hastalığında Beslenmenin Etkisi

  • M.Emel Alphan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıktarı. Anabilinı Dalı Diyabet Bilim Dalı
  • Tarık Esen İstanbul Üniversitesi. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
  • Mustafa Akıncı İstanbul Üniversitesi. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: taş hastalığı

Öz

Üriner sistem taş hastası 123 (38 kadın, 85 erkek) ve sağlıklı 30 kişide (15 kadın, 15 erkek), günlük alınan enerji, protein, karbonhidrat, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, vitamin C, okzalat, pürin ve sıvı miktarları belirlenmiş ve ayrıca, bu besin öğelerinin, cins boy, ağırlık, fiziksel aktiviteye göre alınması gereken miktarları da saptanmış ve bu değerler, b iıbiıleriyle karşılaştırılarak, beslenmenin, taş oluşumu üzerine etkisi incelenmiştir. Hasta grubunda, magnezyum ve posa dışındaki tüm besin öğelerinin, istatistiki yönden anlamlı olacak şekilde fazla alındığı saptanmıştır (p < 0.001). Sağlıklı kontrol grubunun ise; enerji, karbonhidrat, sodyum ve magnezyumu, gereksinimlerine uygun miktarlarda tükettikleri belirlenmiştir. Diğer besin öğelerinin alınılan, istatistiki anlamlı olacak şekilde yüksek olmasına rağmen, bu alımların miktar olarak, hasta grubuna göre daha az olduğu görülmüştür. Posa alımı, her iki g ru p ta da, gereksinimin altındadır. P ü rin alımı ise; h er iki grupta, anlamlı şekilde yüksektir. Hasta grubunun aldığı okzalat, kontrol grubuna göre daha fazladır. Sonuç olarak; renal taş hastalarının, taş oluşumuna neden olacak şekilde ve kontrol grubuna göre daha fazla riskli beslendiklerini söyleyebiliriz.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Alphan M, Esen T, Akıncı M. Üriner Sistem Taş Hastalığında Beslenmenin Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1994 [a.yer 24 Şubat 2020];23(1):59-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/603
Makale Türü
Makale