İlkokul Üç, Dört ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi

  • Duyan Mağden Hacettepe Üniversitesi
  • Pınar Bayhan Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü
Anahtar Kelimeler: ilkokul

Öz

Bu araştırma ilkokul çağındaki çocukların diş sağlığı konusundaki bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. İlkokul 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri arasındaki basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 2281 öğrenci örneklem grubuna alınmıştır. 1989-90 öğretim döneminde Ankara il Merkezinde alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyindeki ilkokullardan alınan örneklem grubuna veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Araştırma grubundaki öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerine göre şekerli yiyecek yedikten sonra ne yaptıkları incelendiğinde en çok diş fırçalama davranışını yaptıkları bulunmuştur. Şekerli yiyecekler yedikten sonraki davranışlar ile sosyo-ekonomik düzey arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). İlkokula giden öğrencilerin diş fırçalama nedenlerinin cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde, istatistiksel olarak fark önemli bulunmuştur (p<0.05). Yapılan ki-kaıe istatiksel analiz sonucu cinsiyet grupları ve diş hekimine gitme nedenine göre, incelenen fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Mağden D, Bayhan P. İlkokul Üç, Dört ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1994 [a.yer 24 Şubat 2020];23(1):31-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/600
Makale Türü
Makale