Kayseri Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde 0-36 Aylık Çocuklarda İshal Morbiditesi ve Annelerin İshal Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

  • Fevziye Çetinkaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Mualla Aykut Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Aysel Kocagül Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi
  • Yusuf Öztürk Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi
Anahtar Kelimeler: ishal

Öz

Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan ishal akut solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sırada yaygın hastalık olarak görülmekte, bebek ve çocuk ölüm nedenleri içerisinde ise ilk sıralarda yer almaktadır. Ağustos 1993'de ikisi kentsel ve altısı kırsal alan olmak üzere 8 sağlık ocağı bölgesinde yapılan bu çalışma kapsamına 1/4 sistematik örnekleme ile 0-36 aylık çocuklardan 721 çocuk alınmış ve çocukların anneleriyle görüşülerek anket uygulanmıştır. Çocukların % 43.3'ü son üç aylık dönem içerisinde en az bir kez ishal geçirmişlerdir. Çocuklarda ishal görülme ortalaması 1.38+2.00'dır. Kırsal kesimde yaşayan çocuklarda kentsel kesimdekileıe göre, erkek çocuklarda kızlara göre ve 25-36 aylık çocuklarda diğer yaş grubundakilere göre son üç aylık dönemde ishal görülme ortalaması daha yüksektir. Tuvaletinde akarsu olmayan, tuvaleti evin dışında olan, evinin yakınında ahır bulunan, evinde şebeke suyu olmayan ve evinde buzdolabı bulunmayan ailelerin çocuklarında ishal daha fazla oranda görülmektedir. Annelerin % 39.1 'i ishali tam olarak tanımlayabilmekte, % 91.7'si ishalin öldürücü bir hastalık olduğuna inanmaktadırlar. Çocuğunun ishal olması durumunda annelerin % 96.4'ü bol su verdiğini, % 79.9'u ishal diyeti uygulandığını, % 76.5'i ishal tozu verdiklerini belirtmişlerdir. Annelerin % 13.3'ü ishal başladığında emzirmeye ara vereceklerini belirtmişlerdir. İshal olan çocuğu doktora götüreceğini belirten annelerin oranı ise % 76.4'dür. Annelerin % 16.0'ı da ishal vakası sırasında çocuğa evdeki ilaçlan vereceklerini ifade etmişlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çetinkaya F, Aykut M, Kocagül A, Öztürk Y. Kayseri Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde 0-36 Aylık Çocuklarda İshal Morbiditesi ve Annelerin İshal Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1994 [a.yer 24 Şubat 2020];23(1):7-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/598
Makale Türü
Makale