Vitamin-C İle Zenginleştirilmiş Yoğurtlar Üzerinde Bir Araştırma

  • Esin Şeker Diyet Uzmanı
Anahtar Kelimeler: Zenginleştirilmiş yoğurt, askorbik asit, vitamin-C

Öz

Bu araştırma, tüketimi oldukça yüksek olan yoğurdun, L-askorbik asit ile zenginleştirilerek bireylerin C vitamini gereksinimini karşılamada bir kaynak olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmada, yoğurtlara mayalanma aşamasında 40, 50, 60, 70, 80,100, ve 150 mg L-askorbik asit eklenerek 7 günlük raf ömrü boyunca olabilecek C vitamini kayıpları incelenmiştir. Yoğurtların mayalanmasını takip eden 1. günde, 3. günde ve 7. günde analizleri yapıldı. 2,6 dichlorofenol indophenol kullanılarak spektrofotometrik ölçümleri yapıldı. Çıkan sonuçlarda 1. gün %8.79, 3. günde %18.40 Pe 7. günde %51.09 C vitamini kaybı olduğu saptandı.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1998-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Şeker E. Vitamin-C İle Zenginleştirilmiş Yoğurtlar Üzerinde Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1998 [a.yer 13 Nisan 2021];27(1):42-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/568
Makale Türü
Makale