Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Diyetle Tükettikleri Kalsiyum, Magnezyum ve Demir’in Saç ve Serum Düzeylerine Etkisi

  • Müjde Baysan Kazanç H.Ü.Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sevinç Yücecan H.Ü.Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Saç, serum, diyet, magnezyum, kalsiyum, demir

Öz

Bu araştırma, üniversitede okuyan kız öğrencilerin diyetleri ile tükettikleri kalsiyum, magnezyum ve demirin saç ve serum düzeylerine etkilerini incelemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma, yaş ortalaması (x±Sx) 21.62±D.29 yıl ve BKI ortalaması (x±Sx) 20.85±0.65 kg/m2 olan 13 sağlıklı ve gönüllü kız öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bireylerden birbirini izleyen üç gün süreyle tartı yöntemi ile diyetler toplanmış, bu günlerden birinde aç karnına kan örneği ve kafanın oksipital bölgesinden saç. örnekleri alınmıştır. Toplanan diyet örneklerinde protein, yağ, kalsiyum, magnezyum ve demir analizleri yapılmış, enerji ve karbonhidrat miktarları ise hesapla bulunmuştur. Kan ve saç örneklerinde ise yalnızca mineral analizleri yapılmıştır. Bireylerin diyetleri ile tükettikleri ortalama kalsiyum miktarı 5.68 mg/kg, magnezyum miktarı 3.15 nıg/kg, demir miktarı ise 0.16 mg/kg'dır. Saç ve serum kalsiyum düzeyleri sırasıyla 0.6 mg/g ve 8.1 mg/dL, magnezyum düzeyleri sırasıyla 70 mcgtg ve 1.9 mcg/dL, demir düzeyi ise sırasıyla 36.3 mcg/g ve 113.8 mcg/dL bulunmuştur. Diyetle tüketilen bu mineraller ile serum ve saç düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler saptanamamıştır( p> 0.05). Diyetin magnezyum düzeyi ile kalsiyum ve demir düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyonlar bulunmuştur (r Mg-Ca =0.62, r Mg-Fe =0.79). Diyet mineral tüketimi ile saç ve serum mineral düzeyleri arasındaki ilişkilerin açıklanabilmesi ve yorumlanabilmesi açısından, bu çalışmanın ışığı altında daha geniş örneklemler üzerinde benzer çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1998-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kazanç MB, Yücecan S. Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Diyetle Tükettikleri Kalsiyum, Magnezyum ve Demir’in Saç ve Serum Düzeylerine Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1998 [a.yer 13 Nisan 2021];27(1):14-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/565
Makale Türü
Makale