Sivas İl Merkezindeki İlkokul Çocuklarında Yapılan Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi

  • Atilla Mayda Cumhuriyet Üniv.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
  • Gülay Koçoğlu Cumhuriyet Üniv.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Anahtar Kelimeler: Antropometri, Standard, yerel referans, okul çağı

Öz

Bu çalışma Sivas il merkezinde 6-11 yaş ilkokul çocukları için yerel normal değerleri ortaya koyan aynı zamanda referans olarak da kullanılabilecek standartları oluşturmak amacıyla yapılmıştır .İl merkezindeki 24 ilkokulda, 13177 öğrencinin boy, ağırlık ve kol çevreleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS ve Epi Info 6.0 Ant. Pgm. Programları ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar Sivas iline özgü standartları oluşturmaktadır. Yaşa göre boy, ağırlık ve boya göre ağırlık z - skoru değerlerinin dağılımlarının NCHS referans dağılımından önemli ölçüde farklı olduğu saptanmıştır. Araştırma grubunun özellikle yaşa göre boylarının NCHS değerlerinden daha kısa olduğu görülmüştür. Buna karşın elde edilen ölçümler ülkemizde yapılan diğer standart geliştirme çalışmaları sonuçlarından yüksek bulunmuştur. Ağırlık, boy, kol çevresi ölçümleri ve yaş arasında önemli korelasyonlar vardır (p < 0.001). Yaşın tesbit edilemediği durumlarda kol çevresi ölçümlerinin de büyüme - gelişme göstergesi olarak kullanılabileceği görüşü desteklenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1998-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Mayda A, Koçoğlu G. Sivas İl Merkezindeki İlkokul Çocuklarında Yapılan Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1998 [a.yer 13 Nisan 2021];27(1):8-13. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/564
Makale Türü
Makale