Flavonoidler ve Sağlık

  • Sibel Karakaya E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Beslenme Bilim Dalı
  • Sedef Nehir El E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Beslenme Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Flavonoidler, sağlık, kanser, meyveler, sebzeler, koroner kalp hastalıkları

Öz

Bitkilerdeki sarı, mavi ve kırmızı renkli pigmentlerin başlıca kaynağı olan flavonoidler; meyve ve sebzeler, çay ve şarap gibi içeceklerde doğal olarak bulunan 2- fenil-benzo-cc-piron yapısında polifenolik bileşiklerdir. Sebzelerde en çok bulunan flavonoidleriıı kuersetin ve kaemferol, meyvelerde ise kuersetin olduğu bildirilmiştir. Özellikle meyve sebze tüketimi ile kanser ve kalp hastalıkları arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya çıkaran araştırmalarda, meyve ve sebzelerdeki bu koruyucu öğelerden birinin, besin öğesi özelliği taşımayan flavonoidler olduğu belirlenmiştir. Son yıllarda flavonoidler ve sağlık üzerine yapılan araştırmaların yoğunluk kazanması nedeniyle, bıı derlemede flavonoidler, biyolojik etkileri, kanser ve kalp hastalıkları üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalara yer verilmiştir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Karakaya S, El SN. Flavonoidler ve Sağlık. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1997 [a.yer 28 Mayıs 2022];26(2):54-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/559
Makale Türü
Makale