Okul Çağı Çocuklarında Bedenin Üst ve Alt Kısımlarının Büyümesi II-Alt Taraf Uzunluğu ve Allometrik Büyüme

  • İzzet Duyar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik antropoloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Fiziksel büyüme, antropometri, alt taraf uzunluğu, allometri, vücut oranlan, büyüme hızı doruğu

Öz

Okul çağındaki ülkemiz çocuklarının alt taraf uzunluğu değerlerini saptamak ve bu değişkenin allometrik gelişimini incelemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada daha önce yapılmış olan iki araştırmanın verileri kullanıldı. Bu araştırmalardan ilki Saatçioğlu tarafından yapılmış olup 7-11 yaş dilimlerini kapsamaktadır. İkinci araştırma Duyar'a aittir ve 12-17 yaş dilimlerini içermektedir. Sözü edilen araştırmalar üst sosyoekonomik kesimde yer alan ailelerin çocukları üzerinde gerçekleştirilmiş ve yedi çoğrafı bölgeyi temsil eden yedi il seçilmiştir. Bu iki araştırmanın yüzdelik değerleri dördüncü dereceden polinom yardımıyla düzgünleştirilmiş ve yeni yüzdelik değerler elde edilmiştir. Allometrik incelemeler, vücudun alt ve üst tarafının büyüme kazındaki artış ve yavaşlamanın aynı anda olmadığını, aksine birinin hızlandığı dönemde diğerinin yavaşladığını ortaya koymaktadır. Allometri katsayılarındaki değişim, bedenin üst ve alt kısımlarının boya katkı hızlarının cinsel olgunlaşma döneminde (özellikle boy büyüme doruğuna ulaşıldığı dönemde), eşitlendiği izlenemini uyandırmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Duyar İzzet. Okul Çağı Çocuklarında Bedenin Üst ve Alt Kısımlarının Büyümesi II-Alt Taraf Uzunluğu ve Allometrik Büyüme. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1997 [a.yer 28 Mayıs 2022];26(2):31-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/555
Makale Türü
Makale