Sesam Beslenme Ünitesine Müracaat Eden Elit Düzey Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları, Kan Biyokimya Bulguları ve Fiziksel Özelliklerinin Spor Branşlarına Yönelik Değerlendirilmesi

  • Ziyanur Güneş GSGM. Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi
  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Sporcu, beslenme alışkanlıkları, biyokimyasal bulgular

Öz

1993-1994 Yıllarında SESAM'a (Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi) müracaat eden ulusal ve uluslararası derecelere sahip değişik branşlarda 12 kadın ve 76 erkek sporcunun bazı fizyolojik, biyokimyasal, sağlık, beslenme bilgi ve alışkanlıkları incelenmiştir. Halter, hentbol ve güreşçilerin BKVleri sırasıyla 27.8+0.97, 27.5±0.56, 26.7±0.68 kg./m2, diğer sporcuların ise normal sınırlar içinde bulunmuştur. Kadın atlet, kadın ve erkek eskrimcilerin hemoglobin ve hematokrit değerleri önerilen düzeylerin altındadır. Sporcuların %48.9*ıınun sporcu beslenmesi konusundaki bilgileri yetersizdir. Bu nedenle başta sporcular olmak üzere, antrenör ve sporcu ailelerinin konu ile ilgili olarak b i Ig ilendi film esi g ere km ektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Güneş Z, Ersoy G. Sesam Beslenme Ünitesine Müracaat Eden Elit Düzey Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları, Kan Biyokimya Bulguları ve Fiziksel Özelliklerinin Spor Branşlarına Yönelik Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1997 [a.yer 28 Mayıs 2022];26(2):13-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/552
Makale Türü
Makale