Ankara Piyasasında Satılan Çeşitli Dondurma, Şekerleme ve Pasta Süslerine Katılan Sentetik Gıda Boyalarının Kantitatif Olarak Araştırılması

Yazarlar

  • Alev Kalyoncu Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı. Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırmaları Müdürlüğü
  • Mine Yurttagül H.Ü.Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Dondurma, şekerlemeler, sentetik gıda boyaları

Özet

Bu araştırma Ankara piyasasında satılan ve büyük bir bölümü çocuklar tarafından tüketilen şekerleme, pasta süsü ve dondurmalardaki sentetik gıda boyalarının kullanım sıklığını, türlerini ve miktarlarını saptamak amacıyla planlanıp yürütülmüştür . Bu plan çerçevesinde Ankara 'nın değişik semtlerinden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 25 ayrı pastaneden yine rastgele örnekleme yöntemiyle alınan 100 adet dondurma , 100 adet şekerleme ve 40 adet pasta süsü olmak üzere toplam 240 adet örnek kullanılmıştır . Bütün örneklerdeki boyaların kalitatif tayininde yün boyama ve kağıt kromatografisi yöntemi kullanılmıştır. Kantitatif tayinler ise UV-visible spektrofotometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir . Yapılan analiz sonuçlarına göre ; pasta süslerinin %8 0 'inde , şekerlemelerin % 5 3 'ünde ve ülkemizde boyanması yasak olan dondurmaların % 5 2 ' sinde bir veya birden fazla boya maddesi bulunmuştur . Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine (G KM Y ) göre ülkemizde kullanımı yasak olan eritrosine ve fast-green boyalarının toplam örneklerin % 7 .9 'unda kullanıldığı tespit edilmiştir. Diğer boyaların ( sunse t-yellow, ponceau 4R , indigotine , kinolin sarısı ve tartarazine ) miktarlarınn ise  örneklerin % 6 .3 'ünde GKMY 'nde izin verilen değerlere uygun olduğu , % 4 2 .9 'unda ise izin verilen değerlerin çok üstünde olduğu saptanmıştır . Sonuçta Ankara piyasasındaki dondurma , şekerleme ve pasta süsü üreticilerinin büyük çoğunluğunun üretimleri esnasında GKMY 'ne uymadıkları ve piyasadaki denetleme mekanizmalarının da yeterli olmadığı görülmüştür .

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1995-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kalyoncu A, Yurttagül M. Ankara Piyasasında Satılan Çeşitli Dondurma, Şekerleme ve Pasta Süslerine Katılan Sentetik Gıda Boyalarının Kantitatif Olarak Araştırılması. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1995 [a.yer 20 Mart 2023];24(2):279-91. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/520

Sayı

Bölüm

Makale